Výuka technických předmětů s interaktivní tabulí a e-learningem

Výuka technických předmětů s interaktivní tabulí a e-learningem

Výuka technických předmětů s interaktivní tabulí a e-learningem

Výuka technických předmětů s interaktivní tabulí a e-learningem

Kurz seznámí učitele MAT a IKT s prostředím pro správu výukového obsahu Moodle a naučí je používat základní bloky a činnosti. Dále se naučí pracovat s interaktivní tabulí a vytvářet interaktivní sešity pomocí software ActivInspire.