Obchodní provoz P3. - otázky k závěrečné zkoušce

Příprava předmětu Technologie a Materiály k závěrečným zkouškám pro obor Kadeřník.