English in Mind 1 second edition - units 1-14 (kurz pro studenty prvních a druhých ročníků studijních oborů a pro všechny studenty učňovských oborů)